top of page
kwetsbaarheid.jpg

PSYSCHISCHE KWETSBAARHEID

Er is geen eenduidige definitie voor het begrip ‘psychische kwetsbaarheid’, het is een begrip voor verschillende aandoeningen die iemands leven in verschillende mate kan beïnvloeden.

Psychische kwetsbaarheid: Welkom

PSYCHISCHE STOORNIS

Hierbij is er sprake van een ernstige ontregeling van iemand denken, voelen of gedrag, die duidt op een probleem in het psychische functioneren. We kunnen spreken van een psychische stoornis als iemand daar ernstig onder lijdt of niet goed door kan functioneren in de sociale omgang, op het werk, of binnen het gezin.

  • Voorbeelden hiervan zijn:

ADHD, ASS, depressie, somatisatie, gedragsproblemen, angststoornissen, verslaving eetstoornissen, eenzaamheid…

  • Er bestaan dus heel veel psychische stoornissen

Psychische kwetsbaarheid: Tekst

DIP OF AANDOENING?

  • Dip = Korte periode waarin je niet zo lekker in je vel zit, je bent somber, een beetje down en hebt weinig fut, dit kan een dag tot een paar dagen duren.

  • Aandoening = Een dip die langer duurt, waarbij er dan uiteindelijk ook psychische problemen ontstaan

Psychische kwetsbaarheid: Tekst

TABOE

  • 60% praat er niet over

  • Mensen durven het vaak niet te benoemen

  • Dit taboe doorbreken:

Proberen open over te praten, daarom niet met iedereen maar met de mensen die volgens jou openstaan om je verhaal te horen.

Psychische kwetsbaarheid: Tekst

CIJFERMATERIAAL

  • Algemeen

- ¼ +- ernstige psychische problemen

- Zowel mannen – alcoholgebruik - als vrouwen – 2 keer zoveel last van depressie en angst als mannen

- 26% van de Belgen voelt zich slecht in zijn vel

- 30 – 70% van de kinderen die ouders hebben met psychische problemen/stoornissen, ontwikkelen zelf ook een psychisch probleem/stoornis

- Opstart professionele zorg vaak veel te laat à 1/3 zoekt professionele hulp

  • Enquête Vlaamse Jeugdraad​

- 1100 jongeren tussen 14 – 25 jaar

    => 38% kampt met psychische problemen

    => 60% voelt zich slecht omdat ze niet aan de verwachtingen van de omgeving kunnen voldoen

    => 1/3 Vlaamse jongeren problemen waar ze niet meer overweg kunnen


  • Mentale aandoening bij jongeren

    => 15 – 20% verslaving aan alcohol en drugs

    => 10 – 15% depressie

    => 5 – 15% angststoornissen

    => 2 à 5% anorexia, bulimia

    => 2 à 3% borderlinepersoonlijkheidsstoornis

    => 1% schizofrenie, bipolaire stoornisPsychische kwetsbaarheid: Tekst
Psychische kwetsbaarheid: Citaat
bottom of page